Nut van Commissioning

Voegt commissioning iets toe aan de kwaliteit van de installaties, ofwel, heeft commissioning zin? Het lijkt toch vanzelfsprekend dat de ontwerpende en bouwende partijen zelf zullen controleren of de ontworpen en de gerealiseerde installaties voldoen aan de uitgangspunten? Helaas blijkt dat in de praktijk heel vaak niet het geval.

En tevens blijkt in de praktijk dat ongeveer 75% van de installaties bij oplevering niet voldoen aan de gestelde uitgangspunten. Vaak blijkt de oorzaak van de geconstateerde afwijkingen in de ontwerp fase of in de constructie fase te liggen doordat:

  • Het Programma van Eisen niet duidelijk genoeg was.
  • In het ontwerp is afgeweken van het PvE zonder dat met de opdrachtgever te communiceren.
  • Wijzigingen in het bouwkundig ontwerp niet goed worden gecommuniceerd naar de installatie-ontwerper en visa versa.
  • In installatieberekeningen of -tekeningen fouten zijn gemaakt, die door gebrek aan controle door niemand geconstateerd zijn.

Waarschijnlijk moet de oorzaak van dit soort fouten gezocht worden in de druk en hektiek van een ontwerp-en realisatie traject. De toegevoegde waarde van commissioning is dan ook dat een commissioner geen deel uitmaakt van het ontwerp- en bouwteam en geen andere verantwoordelijkheid heeft dan het controleren van het proces.